Tierp

Bostäder/lägenheter, lokaler.

Adress på fastigheter:
Centralgatan 2, 4 och 6
Centralgatan 16
Brunnsgatan 3